Gebruiksaanwijzing en dosering voor Squall

Squall kan worden gebruikt in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen en ook met meststoffen en biostimulanten (zoals ureum, mangaannitraat, Epso Microtop en Polyfeed Duetto) Enige voorwaarde is dat er vooral water in de mix aanwezig is, want Squall beinvloedt de mix via het water.

Dosering is 0,5 liter per 100 liter spuitvloeistof (0,5%): 1 op 200 dus.

Het verdient altijd aanbeveling, voor zover nog geen ervaring is opgedaan, een proefmengsel te maken en te overleggen met uw gewasmiddelenadviseur.

Squall dient koel, droog en in gesloten verpakking te worden bewaard. In open verpakking niet langdurig blootstellen aan zonlicht.

Bij het aanmaken van de spuitvloeistof dient Squall als laatste middel te worden toegevoegd als alle middelen goed zijn geroerd en volledig zijn opgelost. Squall langzaam toevoegen onder het roeren en na het mengen het roermechanisme blijvend in werking houden.

Vooral bij gebruik van Squall in combinatie met fungiciden éérst de oplossing van de poeders zonder Squall gedurende minimaal 5 minuten in water rustig roeren en dan pas Squall langzaam onder het roeren toevoegen. Ook hier geldt: houd het roermechanisme zonder onderbreking in werking.

Ons zijn meldingen bekend van reacties van Squall op Atlantis OD, de vloeibare opvolger van Atlantis WG (systemisch werkend herbicide van Bayer) en MaisTer OD (ook van Bayer). Het gebruik van Squall in combinatie met Atlantis OD of MaisTer OD wordt ontraden.

Squall® is een hechter en anti-drift hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Squall LinkedInSquall TwitterSquall Youtube