Rapport Squall in Uien

Het effect van Squall toegevoegd aan de fungicide Acrobat Plus in uien is getest. De werking van Acrobat Plus tegen valse meeldauw wordt verbeterd door toevoeging van Squall. Een maand na de eerste behandeling toonde toevoeging van Squall 25% minder aangetaste planten en 15% minder meeldauw per plant dan Acrobat Plus alleen. Toevoeging van Squall gaf 9 t/ha meer opbrengst dan Acrobat Plus alleen, en 2 t/ha meer opbrengst dan toevoeging van Break Thru (in de maatklasse >40mm).

Download Rapport Squall in uien

Het beste resultaat?

Squall kan worden gebruikt in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen en ook met meststoffen en biostimulanten. Voor het beste resultaat raden wij aan om de gebruiksaanwijzing goed op te volgen.

Bekijk de gebruiksaanwijzing

Squall® is een hechter en anti-drift hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Squall LinkedInSquall TwitterSquall Youtube