Rapport Squall en herbiciden

Het effect van Squall toegevoegd aan verschillende herbiciden is getest op onkruiden en gewasplanten. Tenminste 20% minder herbicide kan worden ingezet, zo luidt de conclusie. Toevoeging van Squall aan herbiciden leidt niet tot schade aan het gewas, zelfs niet bij verhoogde concentratie herbicide in de spuitvloeistof. (WUR Universiteit van Wageningen Plant Research, dec.2012)) Het percentage vermindering gemeten door de WUR ligt tussen de 40 en 70%, onder ideale omstandigheden gemeten in de kas.

HANEPOOT: 80 % Roundup + 0,5 L Squall/100
LMELGANZEVOET: 80 % Titus + 0,5 L Squall/100 L of: 80 % Atlantis + 0,5 L Squall/100 L of: 80 % Calaris +0,5 L Squall/100 L
ZWARTE NACHTSCHADE: 80 % Calaris +0,5 L Squall/100 L

Download Volledig Rapport Download Samenvatting

Het beste resultaat?

Squall kan worden gebruikt in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen en ook met meststoffen en biostimulanten. Voor het beste resultaat raden wij aan om de gebruiksaanwijzing goed op te volgen.

Bekijk de gebruiksaanwijzing

Squall® is een hechter en anti-drift hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Squall LinkedInSquall TwitterSquall Youtube